Cloud cover rainforest

Vores forpligtelse på bæredygtighed – Sådan lever vi op til vores ansvar for kloden og dens indbyggere

4 min. læsning
Vis mere
Vores produkter har udført sårpleje i generationer. Vi håber, det fortsætter i de kommende generationer. Vi er imidlertid meget opmærksomme på det stigende antal miljømæssige og sociale udfordringer, verden står over for i dag. Vi har alle – og først og fremmest globale virksomheder – pligt til at sikre en god fremtid for vores børn og børnebørn. Her hos Hansaplast er vi fast besluttede på at gøre vores del. I kan regne med os. Vores klode er vores fremtid. 

Vi har engageret os dybt i bæredygtighed og stræber konstant efter at yde mere. I denne artikel vil vi fremhæve vores forpligtelse på bæredygtighed. Vi vil belyse de forbedringer, vi har foretaget indtil nu, og de ambitiøse mål, som vi er fast besluttet på at opnå i fremtiden.

Hvad betyder bæredygtighed for Hansaplast?

Image
Bæredygtig udnyttelse af landarealer er et af vores syv fokusområder til beskyttelse af miljøet.

Vores engagement i at realisere meningsfulde tiltag for at fremme bæredygtighed er forankret i de principper, som vi pejler efter. Bæredygtighedsagendaen for vores moderselskab Beiersdorf, CARE BEYOND SKIN, følger FN’s mål for bæredygtig udvikling og UN Global Compacts ti principper. Vi fokuserer på miljøet, forbrugerne og samfundet og udforsker hele tiden måder at gøre vores produkter mere bæredygtige på.

Den seneste udvikling og innovation har gjort, at vi har kunnet implementere gennemgribende forandringer med en betydelig miljømæssig effekt. Mens nogle virksomheders bæredygtighedsinitiativer har et snævert fokus på miljøanliggender, er målet for vores bæredygtighedsagenda at fremme praksisser, der er bæredygtige på samfundsplan. Vi arbejder utrætteligt for at sikre, at medarbejdere i hele vores værdikæde bliver respekteret og værdsat og har de rettigheder, de fortjener. Desuden er vi forpligtet på at fremme et inkluderende samfund med plads til alle.

Meningsfulde tiltag, som har til formål at gøre vores produkter og emballage mere bæredygtige

Image
Hos Hansaplast stræber vi efter at skabe en mere bæredygtig fremtid – for miljøet, samfundet og vores kunder.

Hos Hansaplast har vi allerede taget store skridt fremad, når det handler om bæredygtigheden af vores produkter, emballage og drift. Men vi ved, at der stadig er lang vej igen: Yderligere handling er bydende nødvendig. Nedenfor ses et sammendrag af det, vi har opnået indtil nu, vores forpligtelser for årene, der kommer, og vores mål for fremtiden.

Som en del af Beiersdorf har vi fra 2012 til 2019 ...

 • nedbragt energirelateret CO2-udledning fra fremstillingen af produkter med 41 %
 • opnået mindst 55 % salg fra produkter med en forbedret miljøeffekt
 • opnået at få 100 % af vores elektricitet fra vedvarende energikilder i 2019.

Hos Hansaplast sparer vores nye, lettere foldeæsker hvert år 106 tons papir – svarende til vægten af 18 voksne afrikanske elefanter – og de er designet, så de er maksimalt kompatible med miljøet. Ydermere er vores papir og pap også 100 % FSC-certificeret.

Vi har også fjernet plastik fra vores forseglede poser, en ændring, som årligt sparer 83 tons plastik. Dette tal svarer til en ubrudt strimmel plaster af en længde, der når rundt om jorden 13,5 gange.

På grundlag af vores fremskridt indtil nu har vi indgået meningsfulde forpligtelser for de kommende år, i tråd med konceptet om cirkulær økonomi.

 • Vores moderselskab, Beiersdorf, sigter efter at bruge et minimum på 30 % genanvendt plastikmateriale i sin plastikemballage i 2025. Hos Hansaplast vil vi påtage os vores rolle i implementeringen af denne forandring.
 • Al vores produktemballage vil kunne genopfyldes, genbruges eller gå til genanvendelse i 2025.
 • Vi vil også stræbe efter at sikre, at vores produkter er fri for produkter af animalsk oprindelse (ADM), mikroplastik, mineralolie, Keromet, Colan og fluorocarbon i 2025.

Selv om der er et påtrængende behov for omgående, konkret handling, vil de miljøproblemer, vi står overfor, ikke blive løst fra den ene dag til den anden. Det vil kræve årtiers hårdt arbejde og en langsigtet vision for fremtiden. På længere sigt har vi forpligtet os på:

 • 30 % færre udledninger fra værdikæden
 • 30 % mindre affald fra driften 
 • 50 % reduktion i brugen af fossilbaseret jomfruplast

Hos Hansaplast er vi klar over skalaen af den udfordring, vi står overfor, og vi påtager os vores ansvar for kloden og dens indbyggere. Af denne grund – og for de kommende generationers skyld – har vi sat disse ambitiøse målsætninger for os selv.

Bæredygtighedsagendaen CARE BEYOND SKIN

Hansaplast er en del af Beiersdorf, en global hudplejevirksomhed med en global tilgang til bæredygtighed. Bæredygtighed er dermed dybt rodfæstet i vores virksomhedskultur, og den er et nøgleelement i vores beslutningsprocesser – og fra 2020 er den en integreret del af Beiersdorfs C.A.R.E- og virksomhedsstrategi.

Beiersdorfs nye bæredygtighedsagenda CARE BEYOND SKIN har fokus på tre felter: miljøet, samfundet og forbrugerne. Vi har kortlagt syv fokusområder inden for disse felter med sigte på at målrette vores indsats fremover. Fokusområderne er:


Miljøet

 • For en klimapositiv fremtid
 • For helt igennem cirkulære ressourcer
 • For bæredygtig udnyttelse af landarealer
 • For regenerative vandmiljøer*

Samfundet

 • For medarbejdere gennem hele værdikæden
 • For et inkluderende samfund

Forbrugerne

 • For forbrugernes sundhed og trivsel

Vi vil udvikle disse emne- og fokusområder i de kommende år og fastlægge mål, som giver vores ambitioner form og hjælper os med at måle vores fremskridt. Vi er mere passionerede og fastere besluttede på handle i denne afgørende sag end nogensinde før. Som virksomhed ønsker vi at bidrage til positiv forandring i global skala.

Relaterede artikler