Betingelser for brug

Med tanke på de mange muligheder og risici på internettet beder vi dig om at overholde de følgende generelle betingelser for brug af vores websted, som vi har indført for din og vores egen beskyttelse. Vi takker for din forståelse.

1. Personlige oplysninger

Bemærk vores juridiske politik angående datafortrolighed.

2. Opdateringer af betingelser for brug

På grund af løbende tekniske og juridiske innovationer ændrer og/eller opdaterer vi de eksisterende betingelser fra tid til anden. Hver gang du bruger webstedet, skal du derfor kontrollere, hvornår den seneste version blev overført. Den seneste opdatering var august 2010.

3. Copyright, varemærker og andre immaterielle ejendomsrettigheder

Alt indhold på vores websted, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, grafik og lyd- eller videofiler er vores ejendom medmindre andet er udtrykkeligt angivet. (Bemærk i denne forbindelse erklæringen angående hyperlinks under nr. 3). Denne ophavsretligt beskyttede indhold må kun bruges uden udtrykkelig tilladelse til private og ikke til offentlige eller kommercielle formål (download, gengivelser osv.). Ændring, oversættelse eller anden redigering eller behandling af indholdet må kun foretages med forudgående skriftligt samtykke fra Beiersdorf AG.

Uautoriseret brug eller misbrug af registrerede varemærker eller logoer tilhørende Beiersdorf AG er ikke tilladt.

Bemærk, at krænkelse af vores ophavsret eller øvrige immaterielle ejendomsrettigheder kan få civilretslige og/eller strafferetslige konsekvenser.

4. Ansvarsfraskrivelse

Dette websted er kun beregnet til brug af personer, der er bosiddende i det land, du valgte på startskærmbilledet på www.hansaplast.com, og i overensstemmelse med alle lokale regler. Materialet på dette websted, herunder produkter, tjenester og oplysninger, er muligivs ikke relevante eller tilgængelige for steder uden for denne region. Hvis tilbud, produkter eller tjenester, der gøres tilgængelige eller udbydes via dette websted, er i strid med gældende lov i det land, du har valgt, er de ugyldige. Gå ind på www.hansaplast.com, og vælg din lokalitet for at blive dirigeret til det relevante websted.

Vi har været omhyggelige ved indsamlingen og valideringen af oplysningerne på dette websted. Vi kan imidlertid ikke påtage os noget ansvar for oplysningernes relevans, nøjagtighed, fuldstændighed og/eller kvalitet.

Dette websted indeholder hyperlinks til websteder fra andre leverandører. Beiersdorf AG er ikke bekendt med indholdet på tredjeparts websteder og påtager sig intet ansvar for ulovligt indhold eller andre lovovertrædelser på tredjeparters websteder. Beiersdorf AG fjerner imidlertid med det samme links eller indhold, hvis vi bliver bekendt med at disse er i strid med gældende lov.

Dette websted er designet til at levere generelle oplysninger og kan på ingen måde erstatte lægelig eller professionel rådgivning. For denne type rådgivning skal du kontakte en læge eller specialist. Beiersdorf AG påtager sig intet ansvar for handlinger, der udføres på grundlag af oplysningerne på dette websted.

Brug af dette websted og download af data sker på brugerens eget ansvar. Beiersdorf AG påtager sig intet ansvar for skader, især på brugerens datafiler, hardware og/eller software, der opstår som følge af en sådan handling. Ansvaret for forsætlighed og grov forsømmelighed forbliver upåvirket.

5. Afsluttende bestemmelser

If any provision of these terms is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction the validity or enforceability in that jurisdiction of any other provision of these terms shall remain unaffected.

If you want to report legal infringements on our web sites do not hesitate to contact us.

 
Hvis en bestemmelse i disse betingelser er eller bliver ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve i en jurisdiktion, forbliver alle de øvrige bestemmelser i disse betingelser gældende.

Hvis du vil rapportere juridiske overtrædelser på vores websteder, skal du ikke tøve med at kontakte os.

 
Beiersdorf A/S
Sydhavnsgade 16, 2 sal
2450 København S
Danmark
Telefon: 33 45 00 00
Elektronisk kontakt